Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kolektyvas nuoširdžiai užjaučia Alvydą Jaksebogą dėl tėvo mirties.

Коллектив Висагинского пожарно-спасательного управления выражает глубокое соболезнование Альвидасу Яксебоге в связи со смертью отца.